Karta Oferty Wersja 1 2018-01-17T08:52:37+00:00

Grunty - działka budowlana, 4 510 m2, Oświęcim

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Oświęcim, Babice

Cena: 135 000 PLN

30 PLN/m2

Piotr Jakubczyk
nr licencji: 2908
Tel.kom.: +48 606 418 627
Telefon: +48 33 4740297
biuro@n-domar.eu

Opis

Działka budowlana Oświęcim Babice 4510m2 - 135tys.
Na sprzedaż działka budowlana, z możliwością podziału, położona w spokojnym miejscu. Działka płaska, uzbrojenie w drodze.
Wymiary: szerokość - ok. 23m, długość - ok. 196m.
Na działce posadowiony jest słup WN 110kV, co powoduje, że 30 mb działki jest wyłączone z zabudowy.
Działka usytuowana w pobliżu zabudowy jednorodzinnej, przedszkole i szkoła obok, blisko sklepy i galeria handlowa, oraz restauracja.
W okolicy luźne tereny rolnicze.
Łatwy, szybki dojazd do głównych dróg i centrum Oświęcimia.

Plan zagospodarowania:
3 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej lub bliźniaczej.
Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:
- budynki mieszkalno-usługowe z usługami o charakterze podstawowym, np. : handel detaliczny, gastronomia, nieuciążliwe rzemiosło (krawiectwo, fryzjerstwo itp.,) w których powierzchnia funkcji dopuszczalnych nie przekroczy 60% całkowitej powierzchni tych budynków,
- małe budynki gospodarcze i oraz wolno stojące garaże - o pow. zabudowy nie przekraczającej 60,0 m2,
- uprawy sadownicze i ogrody warzywne,
- dojazdy, parkingi i garaże niezbędne do obsługi zabudowy mieszkaniowej oraz usług,
- sieci uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urządzenia związane z obsługą terenów z zachowaniem zasad zawartych w przepisach szczególnych,
- zieleń izolacyjną, ozdobną i rekreacyjną z elementami tzw. małej architektury (fontanny, mury oporowe, oczka wodne, altany ogrodowe itp.)

Ustalenia szczegółowe dla terenów MN:
1) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie może przekraczać 1 i ½ kondygnacji nadziemnej, tj. 9,5 m od poziomu terenu przyległego - do kalenicy,
2) wysokość budynków gospodarczych i garaży nie może przekraczać wysokości 7,0 m liczonej od poziomu terenu przyległego - do kalenicy,
4) należy stosować dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i gospodarczych o połaciach symetrycznych i kącie nachylenia połaci od 35º – 45º,
w przypadku wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, ustala się konieczność sytuowania poziomu podłogi lub posadzki najniższej kondygnacji mieszkalnej co najmniej 0,9 m ponad poziomem tereny przyległego z powodów, o których mowa w § 6,
5) wskaźnik zainwestowania powierzchni działki budowlanej nie może przekraczać 40 % jej powierzchni,
6) w przypadkach dokonywania nowych podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek nie mniejsza niż 500 m2 i nie większa niż 1000 m2,
7) wprowadza się zakaz budowy ogrodzeń szczelnych z materiałów trwałych (beton, cegła, kamień itp.)
8) uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą mieszkańców oraz obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice działki, na której te obiekty i urządzenia są lokalizowane,
9) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od tras komunikacyjnych w jednostkach:
1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN i 5 MN oraz od rowu melioracyjnego w jednostkach 1MN i 3 MN.
10) ustala się wolną od zabudowy strefę oddziaływania pola elektromagnetycznego dla linii wysokiego napięcia (110 kV) - wrysowaną na rysunku planu – w jednostkach 3 MN, 4 MN i 5 MN – wraz z warunkami określonymi w § 8.

Szczegóły

Numer oferty 31550406
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 135 000 PLN
Cena za m2 30 PLN
Powierzchnia 4 510 m2
Miejscowość Oświęcim
Dzielnica Babice
Województwo MAŁOPOLSKIE
Ulica/Osiedle Kwiatowa
Powiat oświęcimski
Gmina Oświęcim (gm)
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Kształt działki prostokat
Położony w w mieście poza centrum